Familier som vil slippe gevinstskatt på aksjene eller fondsandelene ved å overføre de til barna sine, må forte seg, skriver Dine Penger. Førstkommede årsskifte blir nemlig skattehullet tettet.Forutsetningen for å kunne utføre det bladet kaller intet mindre enn superluretrikset, er at du sitter inne med en verdistigning.Selger du eksempelvis fondsandeler på vanlig måte, betaler du 28 prosent skatt av gevinsten. Selger du for 100.000 kroner, og 50.000 av dette er gevinst, innebærer det altså skatt på 14.000 kroner.Denne sparer du hvis du gir fondsandelene til barnet som forskudd på arv. Barnet, som får en inngangsverdi på 100.000 kroner, kan dermed selge til denne summen uten å pådra seg gevinstskatt.Men vær oppmerksom på at dette spiser av fribeløpet for arveavgift (250.000).Ifølge bladet finnes det noen potensielle feller du må unngå, som straffeskatt og at Lånekassen kutter i stipendet.