- Næringsdrivende skal ikke bli uttaksbeskattet ved gaver i form av varer eller tjenester til frivillig organisasjoner i forbindelse med flodbølgekatastrofen, sier finansminister Per-Kristian Foss. - Næringsdrivende skal ikke bli uttaksbeskattet ved gaver i form av varer eller tjenester til frivillig organisasjoner i forbindelse med flodbølgekatastrofen, sier finansminister Per-Kristian Foss. I brev av 6. januar 2005 har departementet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 gitt fritak fra plikten til å betale merverdiavgift. Fritak gis i de tilfeller der det ytes gratistjenester til en frivillig organisasjon som ledd i innsamlingsaksjoner i forbindelse med flodbølgekatastrofen.Finansministeren varsler i dag at departementet også vil fremme et avgrenset lovforslag som sikrer at det heller ikke blir uttaksbeskatning i tilfeller hvor det er gitt en gave (vare eller tjeneste) til en frivillig organisasjon som ledd i denne innsamlingsaksjonen. Det vil følgelig verken bli uttaksmerverdiavgift eller uttaksbeskatning på slike gaver. Dette gjelder for eksempel gratis annonser i aviser eller gratis arbeid.