Konserndirektør Torbjørn Martinsen i SpareBank 1-gruppen spår at innføringen av nytt regelverk for banker øker presset på rentemarginen for boliglån, skriver Finansavisen.Riktigere prising av risiko er en av konsekvensene hvis Basel II-reglene virker slik det er forutsatt, sa han tirsdag på Sparebankforeningens seminar om det nye regelverket for kapitaldekning for banker (Basel II).Årsaken til at boliglånene kan bli billigere er at boliglån vanligvis er forbundet med lav risiko for mislighold, og at denne risikoen i dag prises for høyt.De nye reglene trår i kraft fra starten av 2007 og Martinsen tror dessverre ikke at den fulle effekten av dette vil komme før i 2008 eller 2009. Han vil heller ikke spekulere i hvor mye lavere rentemargin bankene vil beregne seg etter at de nye reglene er trått i kraft.- Men det blir et betydelig marginpress, tror han i følge avisen.