Storebrand Kapitalforvaltning vil ifølge DN gjøre livet tøffere for de som spekulerer i aksjefond.Kursen på et aksjefond fastsettes en gang daglig. Mens kundene nå får samme dags kurs ved å legge inn ordren før klokken 15 om ettermiddagen, ønsker forvalteren at tegning eller innløsning skal skje til sluttkurs dagen etter.Dette skal i praksis skje ved at skjæringstidspunktet flyttes frem til klokken syv om morgenen, skriver avisen.- Med "cut-off" klokken 15, vil det i praksis være slik at disse handlene gjøres i det siste kvarteret før børsen stenger. Med det nye tidspunktet vil forvalterne kunne utføre disse handlene gjennom hele børsens åpningstid, sier produktdirektør Robert Wood.