Skagen Fondenes Kristoffer Stensrud har i år etter år plukket billige selskaper i alle verdens hjørner. Det har gjort mang en andelseier rikere. Investeringsdirektøren får nå dyrket sin interesse for vekstmarkeder som forvalter for Skagens Kon Tiki-fond.Under Skagens nyttårsseminar på Grand Hotel i Oslo i forrige uke kunne Stensrud fortelle om tre selskaper han har tatt inn i porteføljen for aller første gang:
  • Pride International: Amerikansk boreselskap svært aktivt i Afrika og Sør-Amerika. Har fått flere nye kontrakter. Amerikansk boreselskap svært aktivt i Afrika og Sør-Amerika. Har fått flere nye kontrakter.
  • Independent News & Media: Sterk økonomi på sørlige halvkule. Hovedaktiviteter i land som Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Dramatisk fallende gjeld. Sterk økonomi på sørlige halvkule. Hovedaktiviteter i land som Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Dramatisk fallende gjeld.
  • Daewoo Securities: Koreas ledende meglerhus, med blant annet ekstrem gearing mot bedre markeder. Har ny ledelse og hovedaksjonær, og har nylig gjennomført restruktureringer. Koreas ledende meglerhus, med blant annet ekstrem gearing mot bedre markeder. Har ny ledelse og hovedaksjonær, og har nylig gjennomført restruktureringer.