Konkurransetilsynets oppdaterte oversikt viser at strømmen blir stadig billigere. Det fremkommer etter at vi i går omtalte Gudbrandsdal Energis påstand om at markedet Konkurransetilsynets oppdaterte oversikt viser at strømmen blir stadig billigere. Det fremkommer etter at vi i går omtalte Gudbrandsdal Energis påstand om at markedet i 2005. i 2005. Disse fem leverandørene leverer aller billigst i uke 5 (standard variabel pris i øre per kWh):1. Total Energi ASA 25,942. Hurum Kraft AS 25,953. Gudbrandsdal Energi 26,204. Fitjar Kraftlag PL 26,225. SKS KraftSalg AS 26,75En fastpris på 300 årlig bringer Hurum opp i 25,95 øre per kWh, gitt et forbruk på 20.000 kWh per år.Eneste leverandør over 30 øre er Hafslund Strøm, som opplyser at ny pris fra 31. januar blir 31,75 øre per kWh. Legger vi inn det oppgitte fastbeløpet på 300 kroner året, blir den reelle prisen 33,25 øre om vi fortsatt forutsetter et årlig forbruk lik 20.000 kWh.Samme sprik mellom billigste og dyreste leverandør året rundt vil gi en 1.462 kroner høyere regning hos sistnevnte (forbruk 20.000 kWh).