Gudbrandsdal Energi og Telinet Energi er Norges billigste strømleverandører. Dette viser beregninger gjort av Europower. Førstnevnte var hakket billigere enn sistnevnte med en snittpris på 32,589 øre per kWh i 2004.Telinet kom ut med en snittpris på 32,601 øre per kWh. Forskjellen mellom de to utgjør ikke mer enn 2-3 kroner i året, gitt et forbruk på 20.000 kWh.Markedsdirektør Jan Jansrud tror vi kan regne med em lavere strømregning i 2005.- Jeg føler at vi snart kan komme tilbake til gamle prisnivåer, og ser ikke bort fra at vi får like lave priser som i 2000. Vi har hatt en voldsom økning i energibalansen, og markedet vil kunne rase kraftig i 2005, sier han til avisen.