I et advokatfirma som i hovedsak driver med forretningsrådgivning er det vanskelig for advokatfullmektiger å få treningssakene de trenger for å bli fullblods advokater. Derfor lar firmaet fullmektigene slippe til gratis, skriver Dine Penger.- Alle får en god gjennomgang av problemet, for å se om de faktisk har en sak. Saker vi mener er prosedable og som ligger innenfor de fagområdene vi jobber med, går vi videre med, sier administrasjonssjef Anne Danielsen Wood i PwC.Saker som passer for denne ordningen er typisk skifte av skilsmissebo, nabotvister, tvister om skatt og avgift, trygd og arveoppgjør.- Men alle kan ta kontakt for å høre om deres sak passer, fortsetter Danielsen Wood.