Fondsforvalter Kristoffer Stensrud og aksjonærene i Stavanger Fondsforvaltning, som står bak Skagen Fondene, har de tre siste årene tatt ut 224 millioner kroner i utbytte. For 2004 legges det op til å utbetale et utbytte på 180 millioner kroner. Det etter et resultat etter skatt på 189 millioner kroner.Siden 1994 har aksjonærene i selskapet som står bak Skagen Fondene da tatt ut ikke mindre enn 437 millioner kroner i utbytte, skriver Finansavisen.De tre gråunderne Kristoffer Stensrud, Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen sitter med henholdsvis 35,5 prosent, 35,5 prosent og 23 prosent av aksjene. De siste 6 prosentene er delt likt på forvalterne Kristian FaAlnes, Filip Weintraub og adm. dir. Harald Espedal.