Flere eksperter DN har snakket med, og peker på kombinasjonen høyere boligbygging og stadig mindre ungdomskull. En av disse er førsteamanuensis Espen Sirnes ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Tromsø.Han utdyper sitt syn slik:- Bolig anses som en sikker investering som gir god avkastning. Mitt inntrykk er at risikoen er undervurdert. Når etterspørselen synker fordi færre unge etablerer seg for første gang, vil boligprisen synke tilsvarende. Mange vil miste tilliten til boliger som investeringsobjekt. Det vil ramme prisutviklingen ytterligere. Noen vil få problemer med å betjene gjeld som er høyere enn boligenes justerte verdi. Resultatet er boligkrakk, sier han.