Etter en frisk januar,i februar. Men aktiviteten holdt seg høy, også i Oslo. I februar ble det i hovedstaden omsatt 30 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i fjor. Gjennomsnittlig omløpshastighet var 21 dager.Markedsdirektør Rune Garborg i DnB Nor Eiendom ser i 2005 for seg en vekst i boligprisene på 5-10 prosent, og spår moderat vekst fremover.- Moderat vekst vil være positivt for alle i markedet. Selger og kjøpere vil få mer forutsigbarhet, slik at de slipper å frykte prisfall, sier han ifølge DnB Nors boligavis Eiendomsmarkedet.Garborg tror også på et langt høyere tilbud av boliger over påske, og anbefaler de som har tenkt å selge å forberede seg til visning i løpet av høytiden.- Husk at bare en lav prosentandel virkelig drar på fjellet i påskeferien. Det store flertallet har bypåske, og dermed også god tid til å dra på visning. Samtidig har mange meglere stengt i påsken, noe som betyr at man har større sjanse for å få godt besøkte visninger, avslutter direktøren.