Hovedindeksen steg med solide 7,2 prosent i rekordmåneden februar, men partner Hogne Tyssøy i Holberg Forvaltning mener Oslo Børs har mer å gå på.- Et godt nivå på inntjeningen i 2005, sterke balanser, god utbyttekapasitet og økning i tilbakekjøp av aksjer legger grunnlaget for et fortsatt brukbart klima for norske aksjer. Bedriftene vil trolig øke investeringene sine forsiktig i takt med noe økende etterspørsel og produktivitetsfremmende tiltak, skriver Holberg Norge-forvalteren i en fersk rapport.Fondet beholder sin overvekt i offshore, industriell shipping og utvalgt teknologi.- Investeringsbudsjettene til oljeselskapene øker markant i 2005, noe som vil bli en viktig "trigger" for offshoresektoren fremover. Vi er fortsatt investert i utenlandske kvalitetsselskaper i sektoren. Dette reduserer risikoen i porteføljen, da de utenlandske aktørene i kraft av sin størrelse i større grad er et spill på totalmarkedet i offshore, heter det videre.Fondet klarte 6,9 prosent avkastning i februar, noe bak de aller beste.