- Boplikten virker ikke

- Boplikten er for dyr, og den virker ikke, sier professor. Han peker på to grunner.

Personlig økonomi

Beregninger Olav Holm og professor Normann Aanesland ved Norges landbrukshøyskole har gjort viser at boplikten bare i Lillesand legger beslag på marginalverdier på to milliarder kroner. Beregninger Olav Holm og professor Normann Aanesland ved Norges landbrukshøyskole har gjort viser at boplikten bare i Lillesand legger beslag på marginalverdier på to milliarder kroner. Boplikten er for dyr, og den virker ikke, hevder Aanesland overfor Finansavisen. For det første fører den til at flere boliger blir dårlig vedlikeholdt. For det andre har vi den såkalte slektskapsparagrafen.- Gjennom konsesjonsloven gis barn og andre slektninger rett til å overta eiendommen og bruke den som fritidsbolig, forutsatt at foreldrene har bodd der i minst fem år. Resultatet er at boliger som ellers ville blitt solgt videre, blir stående tomme innad i familien. Å selge medfører boplikt, og det blir rett og slett for kostbart for folk flest, sier han.Aanesland mener ifølge avisen han kan påvise at en større andel av helårsboligene blir gjort om til fritidsboliger i kommuner med boplikt enn i kommuner uten.

Nyheter
Næringsliv