Rømmer aksjemarkedet

Hele tre milliarder kroner ble tatt ut av aksjefondene i april.

Personlig økonomi

Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at nettotegningen av fondsandeler i april ble negativ med 2,4 milliarder kroner. Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at nettotegningen av fondsandeler i april ble negativ med 2,4 milliarder kroner. For nå rømmer Ola og Kari aksjemarkedet. Nettotegningen i aksjefond ble nemlig negativ med 2,86 milliarder kroner. I obligasjonsfond ble det netto innløst 58 millioner. Pengemarkeds- og kombinasjonsfond hadde en nettotegning på hhv. 521 og marginale fem millioner kroner.Forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond var ved utgangen av måneden rekordhøye 189,2 milliarder kroner.

Nyheter
Næringsliv