Som HegnarOnline skrevsjekker nå Skattekrimenheten i Nord-Norge Upside-pyramiden. Upside, som for et drøyt år siden ble slått sammen med Trend Games og endret navn til SimplyUpside, har 17.000 medlemmer i Norge med ikke helt ukjente Tor Hallaråker i spissen.- Vi kan ikke si så mye foreløpig, for vi er inn i en tidlig fase av arbeidet. Men vi ser blant annet på om provisjoner til medlemmene er innberettet, og om det er utenlandsproblematikk og moms-problemer inne i bildet her, sier Jostein Lien ved Nordland Fylkesskattekontor sier til NRKHan sier også at Upside har visse likhetstrekk med både World Games International, WGI, og The 5 Percent Community, T5PC, og det er nå aktuelt å slå til mot flere Upside-virksomheter både i og utenfor Nordland.Lien forteller også at de er inne og ser på flere selskaper som opererer på internett. Felles for disse er at de har koblinger mot skatteparadiser og at medlemmene benytter seg av debetkort og utenlandske bankkonti.