DnB Nor Kapitalforvaltning preges av forsiktighet, og anbefaler ifølge juni-rapporten DnB Nor Kapitalforvaltning preges av forsiktighet, og anbefaler ifølge juni-rapporten. . Mer konkret tilsvarer det 35 prosent i aksjer og 65 prosent i renter for en portefølje med middels risiko og tre års horisont.Eksponeringen mot aksjer anbefales med en porteføljevekt på ti prosent i norske aksjefond, det samme i nordiske aksjefond, og til sist 15 prosent i internasjonale aksjefond.Eksponeringen mot renter anbefales med 35 prosent porteføljevekt i obligasjonsfond og 30 prosent i pengemarkedsfond.