Etter en voldsom prisstigning i Spania har nordmenn begynt å se annetsteds i jakten på sydenboliger.Men statsautorisert eiendomsmegler Agnar D. Carlsen i Norsk Megling ber ifølge Dagbladet folk om å tenke seg om før de investerer i land som Kroatia, Thailand eller tidligere østblokkland. I Kroatia peker han på tinglysningskøen - 1-3 år lang.- Før du har fått noen rettssikkerhet, kan eiendommen være solgt flere ganger, eller andre heftelser dukker opp underveis. Da hjelper det ikke så mye med bankgaranti, sier Carlsen, som også peker på Thailand som problematisk.- Du må kjøpe deg inn i et thai-selskap med aksjer, og får aldri mer enn 49 prosent. Du får bruksrett i inntil 30 år, men betingelsene kan bli endret underveis, holder han frem overfor avisen.Megleren drar frem Tyrkia og den tyrkisk-okkuperte delen av Kypros som andre områder du bør være forsiktig med.