Eiendomsmeglere styrer mer og mer av hverdagen til takstmennene. Torbjørn Myhre føler ifølge DN gryende ubehag over et stadig økende press mot å oppjustere takst i overensstemmelse med meglerens forventninger.- Problemet er kjempestort, spesielt blant nye takstfolk på jakt etter folk som kan forsyne dem med takstoppdrag, sier den erfarne takstmannen.- Når meglere ber meg lage ny sisteside på takstrapporten fordi den opprinnelig inneholdt et - etter deres mening - for lavt verdianslag, ber jeg dem engasjere ny takstmann. Ikke alle mine kolleger gjør det samme, fortsetter han overfor avisen.Daglig leder Kai Haftor-Olsen i NITO-takst mener takstmannens uavhengige og objektive rolle er truet.- Boligselgere, og ikke meglerne, burde velge takstmenn, sier han.