Oljeprisen og ratene i enkelte shippingsegmenter har falt denne våren, men Odin er av den oppfatningen at den nedadgående trenden for offshore- og oljeserviceaksjer er et forbigående fenomen i en langsiktig oppgang.Det går frem av forvalterens juni-rapport, der det pekes på flere grunner til denne optimismen:
  • Fortsatt stramt oljemarkedFortsatt stramt oljemarked
  • Oljeselskapenes fokus på volumer og erstatning av reserverOljeselskapenes fokus på volumer og erstatning av reserver
  • Oljeselskapenes rekordsterke balanserOljeselskapenes rekordsterke balanser
  • Høy utnyttelse innen subsea, seismikk og riggHøy utnyttelse innen subsea, seismikk og rigg
  • Få nye ordre på offshoreenheterFå nye ordre på offshoreenheter
- Investeringer innenfor olje, offshore og shipping vil fremdeles være lønnsomt. Vi har ennå ikke nådd toppen av den stigende perioden vi er inne i. Oppgangssykelen kan vare lenger enn tidligere, fordi tilbudssiden i stor grad er gitt på grunn av manglende byggekapasitet, skriver forvalter Lars Mohagen.