Valg av ordlyden når boligen din skal markedsføres for salg har stor betydning for hvilken kjøpergruppe du når, og dermed trolig også for hvilken pris du sitter igjen med etter salget.Et ferskt eksempel fra boligmarkedet illustrerer dette. En middels stor treroms leilighet ble lagt ut for salg i Oslo tidligere i vår i en periode med høy aktivitet i markedet. Verditaksten for den 65 kvm store boligen på Oslo øst ble satt innen fornuftens rammer, det samme ble prisantydningen. Meglers utfordring i dette tilfellet lå i å selge en bolig hvis bad åpenbart hadde behov for modernisering.Selger var hele tiden av den oppfatning at en krakk burde kalles for en krakk, og at det således burde stå svart på hvitt i annonseteksten og i taksten at badet trengte oppussing. Megler valgte imidlertid en annen strategi og fortalte i markedsføringen ingenting om den tekniske tilstanden på badet. Resultatet var ett bud - flerre hundre tusen kroner under verditakst - fremsatt av en kjøper som ifølge megleren "prøvde seg". Skambudet ble avvist og frustrasjonen steg i selgerleiren.Først etter tre visningsrunder, samt ny ordlyd i annonsen hvor det klart fremgikk at modernisering av badet var nødvendig, dukket de rette kjøperne opp. Resultatet ble salg til verditakst etter at to budgivere begge hadde gjort sitt for å sikre seg eiendommen.Hele salget tok en måned. Selv om tilbudet av leiligheter var stort i den aktuelle salgsperioden, kunne det hele trolig vært avviklet på langt kortere tid dersom man hadde valgt en ærlig og mer åpen strategi fra begynnelsen. Kjøpergruppen var der, men markedsføringen nådde definitivt ikke frem til de rette kjøperne. En serie av tilfeldig omstendigheter, inkludert det faktum at også naboen skulle kvitte seg med tilsvarende boenhet på samme tidspunkt, kom til syvende og sist selgeren til gode.I ettertid er det nærliggende å tro at mye frustrasjon og ikke minst tid kunne vært spart om strategien hadde vært annerledes fra begynnelsen. Selger fikk det ønskede oppgjøret, og kjøper virket fornøyd med sin nyervervelse. Alt såre vel.Du bør imidlertid ikke umiddelbart ta meglers forslag til annonsetekst for god fisk. Ofte kan en "usminket" versjon, dersom boligen har faktorer som trekker prisforventningen ned, gjøre vel så god nytte for seg. Sunn fornuft og det faktum at en krakk nettopp med fordel kan kalles for en krakk ser altså ut til å ha virket best i dette tilfellet.