Holberg-partner og forvalter Hogne Tyssøy har ifølge iMarkedet offshore og fisk som sine favoritter på Oslo Børs, og peker ut Lerøy Seafood, Fjord Seafood og Aker Seafoods som spennende aksjer.Forvaltere trekker frem sterke balanser og inntjening hos de fleste selskapene på børsen, men nevner teknologi som en sektor med selskapsspesifikk høy risiko.Innen teknologi er Tandberg Television, Nordic Semiconductor og Vizrt de ifølge Tyssøy mest interessante aksjene.