Fond forvaltet av Stavanger Fondsforvaltning AS (SKAGEN Fondene) har i forbindelse med emisjonen ervervet 88.000 aksjer i Fond forvaltet av Stavanger Fondsforvaltning AS (SKAGEN Fondene) har i forbindelse med emisjonen ervervet 88.000 aksjer i(NEMI). (NEMI). Etter kjøpet eier fond forvaltet av SKAGEN Fondene 718.000 aksjer i NEMI eller 5,36 prosent av selskapet.