Muligheten til å klage på eiendomsmeglernes arbeid har gitt færre klager. Ifølge DN har den nye Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester mottatt om lag 60 klager siden opprettelsen 1. januar. Muligheten til å klage på eiendomsmeglernes arbeid har gitt færre klager. Ifølge DN har den nye Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester mottatt om lag 60 klager siden opprettelsen 1. januar. - Flere klagesaker forlikes nå på et tidlig tidspunkt. Meglernes ønske om å spare arbeid, penger og rykte har nok bidratt til at forliksviljen er større enn vi var vant til fra den gamle nemnda, sier Liv Østgård Fagerland til DN. Hun leder Reklamasjonsnemndas sekretariat.Misnøye med meglernes oppfølging av kundene fører til flest klager.