I landet som helhet økte antall bosatte i tettsteder med om lag 24.000 i løpet av 2004. De fire største tettstedene står for hele 63 prosent av veksten, opplyser SSB. I landet som helhet økte antall bosatte i tettsteder med om lag 24.000 i løpet av 2004. De fire største tettstedene står for hele 63 prosent av veksten, opplyser SSB. I alt var det 3.560.137 bosatte i til sammen 909 tettsteder i Norge per 1. januar 2005. Dermed bor i alt 77,6 prosent av befolkningen i tettsteder.I de fire største tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bodde det om lag 1.345.000 personer per 1. januar 2005. Veksten i disse tettstedene var i 2004 nær 15.000 personer, eller vel én prosent. Oslo tettsted stod for 45 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen - 10.700 personer.