Nordic Consumer Group profilerer seg som en internettbasert forbrukerorganisasjon med varer til markedets laveste priser. Det skal den klare fordi det ikke beregnes noen fortjeneste på NCGs hånd.Varer skal kjøpes inn fra distributører og produsenter, og selges videre uten påslag. Medlemskontingenten og salg av aksjer til medlemmene skal betale for hele virksomheten. Det skal blant annet være inngått avtaler med SMG, Hattelco, JVC, Bose og andre slik at NCG også kan tilby Sony, Pioneer og Yamaha.Men det er en ting som ikke minner mye om en forbrukerorganisasjon, det er vervingen og aksjedynamikken. Når sant skal sies er det noe pyramidelignende over det hele.
Medlemskap- Hvem får de 18,1 millionene om alle aksjene blir solgt?Vi ler så vi rister- Hvorfor dette kunstige gulvet, taket og splitten. Hvorfor?- Tror du dere går klar av den nye pyramideloven som ventes lagt frem for Stortinget før sommeren?Verveprovisjon og pyramidedynamikk- Hvor kommer relasjonsmarkedsføringen inn?- Hvorfor er dette aksjeelementet så viktig i forbrukerorganisasjonen?Relasjonsmarkedsføring- Hvordan kan du si at dette er en spennende og enkel måte du som medlem kan realisere drømmen om gode investeringer og god avkastning, uten å trenge særlig kunnskap om aksjer, aksjemarked og aksjetrading.- Er det ikke billige produkter som er fokus?Forbrukervennlig?
For å bli medlem i denne forbrukerorganisasjonen må man betale 145 euro. For det får man et medlemskap - og aksjer for 35 euro til kurs 0,3 euro (116,7 aksjer). I tillegg binder man seg som medlem i to år, til en pris på 15 euro pr. måned.Av de 15 euro vil 6 euro bli fordelt til en lukket konto for kjøp av NCG-aksjer på trade. Tvunget aksjekjøp.Det som imidlertid er klart er at NCG skal selge 5 millioner aksjer til medlemmer i Norge. Kursen på disse varierer fra 0,15 euro for de første 300.000 til 0,6 euro for de siste 1,2 millioner aksjene.Siden kursen nå er 0,3 euro, betyr det at det er solgt minst 300.000 aksjer til 0,15 euro, og at selskapet således har fått inn minimum 360.000 kroner allerede. Men hva man får aksjer i sies det ikke noe om, heller eller hvor stor eierandel man får. I hvert fall ikke på nettsidene.Det skal, i følge Vingsnes, være B-aksjer i et Panamaregistrert selskap - NCG Corp. - med en aksjekapital på 10.000 dollar og 100.000 A-aksjer.Klarer Albert Vingsnes & Co å selge alle B-aksjene vil de, til dagens eurokurs, innkassere ikke mindre enn 18,1 millioner kroner. Og når de 5 millioner stemmeløse B-aksjene skal NCG åpne sin interne aksjetrade. Denne traden kan man logge seg på via sin egen medlemsside, og her skal man enkelt kunne selge og kjøpe NCG-aksjer.Hovedårsaken til at det er stemmeløse B-aksjer er for øvrig, i følge Albert Vingsnes i NCG, at dette er hensiktesmessig og at det ellers ville blitt for mange på generalforsamlingen i selskapet.- Det ville vært en enorm praktisk utfordring, sier han til HegnarOnline.- Kapitalen inngår som en del av selskapets aksjekapital og egenkapital. Hensikten med emisjonen er å videreutvikle og ekspandere NCG sin virksomhet og aktiviteter, svarer Vingsnes.På nettsidene til NCG fremgår det at når traden åpner vil det være et omsetningsgulv på 0,75 euro. Det vil med andre ord ikke være mulig å omsette NCG-aksjen til en lavere kurs. Dette innbærer at alle medlemmer som tegner et medlemskap før tradestart, har en estimert merverdi på sin aksjeportefølje allerede ved innmelding. Smart, ikke sant?Det står også å lese at et medlemskap i NCG skal i all fremtid inneholde et minimum av aksjer. For å kunne garantere dette, er det også satt et omsetningstak på NCG-traden. Dette taket er satt til 3.00 euro, og når kursen på NCG-aksjen når taket på 3 euro, vil det bli foretatt en aksjesplitt. Dette innebærer at en NCG-aksje splittes til fire nye aksjer, og verdien reguleres ned fire ganger til omsetningsgulvet på 0,75 euro. Som medlem har man nå mulighet til å bli med på en ny stigning i aksjekursen, og på denne måten kan man få en formidabel avkastning på sin investering.Og dette tror Vingsnes & Co fullt og fast på.Vi kan ikke annet enn le og tror ikke han får så veldig mange flere enn de 300 medlemmene han sier han har fått til nå.- Rammene for den interne aksjetraden i NCG er der for å gjøre dette til en interessant og trygg investering for våre aksjonærer og medlemmer, sier Vingsnes.Vi er slett ikke sikker på at denne pyramideligende omsetningsformen går klar av den nye pyramideloven som legges frem for Stortinget før sommeren.- Ja. Den loven du viser til vil regulere og sikre at distributører, salgsagenter bedrifter/organisasjoner som driver med nettverksalg skal ha minimum 50 % av inntekten sin fra salg av varer og tjenester, dvs at hovedvekten av disses omsetning og inntekt skal ikke stamme fra rekruttering av nye distributører eller salgsagenter.Medlemmer i NCG er verken salgsagenter eller noen form for distributører for NCG sine tjenester eller produkter. De er ganske enkelt våre kunder, mener han.Den interne aksjetraden til NCG er et lukket aksjemarked, og kursen påvirkes av tilbud og etterspørsel, og en modell med tvungne aksjekjøp. Antall omsettelige aksjer er som tidligere forklart begrenset, mens etterspørselen er konstant. Det er tre faktorer som påvirker etterspørselen.Om et medlem anbefaler andre et medlemskap i NCG, vil man motta en kompensasjon. Deler av en slik kompensasjon er forbeholdt kjøp av NCG-aksjer.Som junior får man 25 euro for medlem en og to og 85 euro hvert nytt medlem utover det, inntil eventuelle nye agenter begynner å finne medlemmer. Da får du som senior indirekte 60 euro for hvert nytt medlem, og av dette går 30 prosent til tvunget aksjekjøp.Hva du får i provisjon for det medlemmene under deg handler for i butikken, sies det ikke noe om, men siden det ikke er påslag på varene er det trolig ikke provisjon for det som handles. Kun på vervingen av nye medlemmer. Og det er ikke pyramidebygging NCG driver med, forklarer Vingsnes. Det er relasjonsmarkedsføring, må vite.Relasjonsmarkedsføring av medlemskap i NCG kanskje?- Herr Haugen har muligens misforstått noe, NCG driver ikke noen form for nettverksalg, dvs. våre medlemmer har ikke noe provisjon eller inntekt på andre medlemmers konsum.En av våre viktigste målsetninger er å gjøre våre kunder/medlemmer fornøyde og vi håper og tror at interessante og gunstige betingelser, vilkår og priser på våre produkter og tjenester vil skape relasjoner og positiv vareprat mellom norske og nordisk forbrukere, sier VingsnesVingsnes tror fullt og fast på at etter hvert som det blir flere og flere medlemmer i NCG, skal etterspørselen etter NCG-aksjen øke, noe blant annet de tvungne aksjekjøpene skal sørge for.Og NCG skal ekspandere til hele Norden, og det er kun et begrenset antall aksjer som legges ut for salg, fortelles det. Dette vil medføre at mange medlemmer ønsker å tilegne seg aksjer utover det som er inkludert i medlemskapet, tror han.- Dette "aksjeelementet" er ikke så sentralt og viktig som Herr Haugen vil ha det til.Vår fokus er å kunne tilby våre forbrukere produkter og tjenester som kan hjelpe hver enkelt til effektivisert forbruk og besparelser. Vi tror imidlertid at å invitere vår medlemmer til medeierskap og aksjeutbytte vil oppleves som positivt og skape interesse og tilhørighet, sier han.NCG aksjetrade er en spennende og enkel måte du som medlem kan realisere drømmen om gode investeringer og god avkastning, uten å trenge særlig kunnskap om aksjer, aksjemarked og aksjetrading, heter det på nettsiden til NCG.- NCG sin interne aksjetrade er tilrettelagt slik at alle og enhver uavhengig erfaring og kunnskap om aksjer, tradeing, analyser, psykologi, nyheter vedrørende bedriften og andre omstendigheter har lett tilgjengelig relevant informasjon og gode presentasjoner for hvordan og hvorfor man kan gjøre dette til en spennende og god investering.- Jo, det er helt riktig, noe som kan lett misforstås i denne artikkelen, da du etter vår mening har lagt større vekt på "aksjeelementet" en hva slags produkter og tjenester vi kan tilby våre medlemmer. Vår viktigste oppgave er å ivareta vår forbrukeres interesser, ved å kunne tilby de gunstige betingelser, vilkår og priser for/på forbrukerrelaterte produkter og tjenester, hevder Vingsnes.Forbrukerrelatert eller ikke, HegnarOnline skjønner fremdeles ikke hvorfor aksjeelementet vies så stor plass i konseptet. Vi skjønner ikke hvorfor det skal ha en så sentral plass i forbrukerorganisasjonen.Nei, vår anbefaling er å stå uavhengig, handle i uavhengige nettbutikker og eksempelvis Expert, Lefdal og Elkjøp, Bohus og Comfort - og stå fritt i forhold til både sted og aksjekjøp.Det minner ikke mye om en forbrukerorganisasjon når man blir tvunget til å kjøpe aksjer i et Panama-registrert selskap. Dette minner oss om noe helt annet enn en forbrukerorganisasjon. Ikke tror vi det blir billigere heller.Da står en i tillegg fritt til å disponere de 4.160 kronene det koster å være medlem i to år.