Vi rømmer fondene

Hele 3,65 milliarder kroner ble tatt ut i mai.

Personlig økonomi

Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at nettotegningen i mai var negativ med minus 3,65 milliarder kroner. Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at nettotegningen i mai var negativ med minus 3,65 milliarder kroner. Dette fordeler seg med minus 1,69 milliarder i aksjefond, minus 1,44 milliarder i pengemarkedsfond og minus 536 millioner kroner i obligasjonsfond. I kombinasjonsfond var nettotegningen ubetydelig.Ved utgangen av mai var forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond 191 milliarder kroner, 1,8 milliarder mer enn ved utgangen av forrige måned.

Nyheter
Næringsliv