Kjøper Odin og Skagen

Det er stort sett to forvaltere som gjelder innen aksjefond. Odin og Skagen dro en ny milliard i august.

Personlig økonomi

Tidligere i dag slapp Verdipapirfondenes Forening tegningsstatistikken for august. Denne viser at aksjefond bidro med en nettotegning på 4,8 milliarder kroner.Tallet blåses opp av institusjonelle investorer, som har skutt inn ca. fire milliarder i Storebrand Fondene.Ellers er det som vanlig Skagen og Odin som drar lasset. De to kunne notere seg for nytegning på hhv. 500 og 465 millioner kroner i sine aksjefond. Alfred Berg Industrifinans følger nærmest med 176 millioner, før Handelsbanken Fondsforvaltning med drøyt 133 millioner kroner.Blant de øvrige var det bare Holberg, Kaupthing, KLP og Pareto som opplevde netto tegning.DnB Nor er igjen blant taperne, med netto innløsninger i sine aksjefond på nesten 212 millioner kroner i august.Odin og Skagen kniper altså ytterligere innpå i markedsandel. DnB Nor har 21,1 prosent, men det er ikke langt ned til Odin på 20,3 og Skagen på 19,8 prosent.

Nyheter
Børs