Spetalen lukter 50 mill.

Øystein Stray Spetalen kan være i ferd med å gjøre et klipp på sin Bygdøy-tomt. Slik kan han tjene over 50 nye millioner.

Personlig økonomi

I november 2004 kjøpte Øystein Stray Spetalen 18 mål tomt av Sjøfartsmuseet, inklusive tre verneverdige villaer i Bygdøynesveien 33, 33b og 35, for 54 millioner kroner. I en trafikkanalyse foretatt av Norconsult på vegne av Opak, skrevet bare dager etter kjøpet, fremgår ifølge DN planer om opptil 20 nye boliger á 120 kvadratmeter på tomten. Planene lå til grunn for prisen Spetalen betalte.Boligene er ment å ligge på museets parkeringsplass, som Spetalen også fikk med på kjøpet.Følger investoren planene, kan han ifølge avisen tjene 55 millioner kroner etter salg av småhus og tre nyrestaurerte villaer.En tilstandsrapport utført av Spetalen-rådgiver Hans-Jacob Hansen viser at de verneverdige villaene vil koste ti millioner å sette i stand.

Nyheter
Næringseiendom