- Bytt ut formuesskatten

NHH-professor er bekymret over skattetrykket på kapital, og vil bytte ut formuesskatten.

Familieeide bedrifter er slett ikke fornøyde med skatteopplegget fra de rød-grønne. Men NHH-professor Guttorm Schjelderup minner ifølge DN om at økt kapitalskatt var noe av formålet med skattereformen.- Generelt kan man si at Skauge-utvalgets intensjon var å innføre utbytteskatt, og å fjerne formuesskatten, sier han.I stedet skjerpet regjeringen og finansminister Kristin Halvorsen formuesskatten i sitt forslag .Schjelderup er ifølge avisen "litt bekymret" over at skattetrykket på kapital blir høyere enn Skauges intensjon.- På litt sikt kan vi komme til å stille oss slik at skatt som lokaliseringsfaktor for investeringer i Norge blir viktigere enn vi liker, fortsetter han.Professorens resept er ifølge DN å bytte ut formuesskatten med eiendomsskatt.Her kan du lese flere skattesaker på HegnarOnline.