Dagens investeringstips

44 forvaltere om hvor i verden det er best å være - og hvor du ikke bør være - i tiden som kommer.

Fondsanalytikerne i Morningstar har gjennomført sin månedlige undersøkelse European Fund Trends for november. Skagen, DnB Nor Kapitalforvaltning og Storebrand var blant de i alt 44 forvalterne som deltok i undersøkelsen som ble foretatt i perioden 14.-21. november. Fondsanalytikerne i Morningstar har gjennomført sin månedlige undersøkelse European Fund Trends for november. Skagen, DnB Nor Kapitalforvaltning og Storebrand var blant de i alt 44 forvalterne som deltok i undersøkelsen som ble foretatt i perioden 14.-21. november. Månedens tema er ulike forvaltningsmetoder, om valg av store eller små selskaper eller fokus på vekst- eller verdiaksjer i porteføljene.Nesten alle de spurte mener det er meget viktig, eller viktig, at investorene får informasjon om fondenes forvaltningsstil. 83 prosent sier det er meget viktig eller viktig for forvaltningen.73 prosent av forvalterne mener store selskaper (målt etter børsverdi) vil utvikle seg best de neste 12 månedene. 57 prosent mener vekstaksjer vil utvikle seg bedre enn verdiaksjer.Regionmessig er troen på Japan fortsatt stor. Hele 51 prosent av de spurte mener japanske aksjer vil utvikle seg best kommende 12 måneder, opp fra 39 prosent i oktober. Den svakeste utviklingen forventes å komme i USA.