Dyrere studentbarnehager

- De rød-grønne fronter seg selv som barnehageregjeringen, men dette kan vi ikke godta, sier Maria-Karine Aasen-Svensrud.

Studentene var som kjent Studentene var som kjent alt annet enn imponert over de rød-grønnes budsjettforslag for 2006. Kuttet i støtten til studentbarnehager med 20 millioner kroner er en av grunnene. over de rød-grønnes budsjettforslag for 2006. Kuttet i støtten til studentbarnehager med 20 millioner kroner er en av grunnene. Konsekvensen av dette er at noen av studentbarnehagene nå må skru opp prisene til den nye maksimalprisen på 2.250 kroner i måneden.- Dette kan vi ikke godta. De rød-grønne fronter seg selv som barnehageregjeringen, men dette kuttet kommer verken barna eller studentene til gode, sier nestleder Maria-Karine Aasen-Svensrud i Studentenes Landsforbund (StL) ifølge en pressemelding.Prisøkningen kan utgjøre opptil en tusenlapp i måneden i forskjell, heter det.- Studentbarnehagene er et viktig virkemiddel for at studenter med barn kan gjennomføre studiene. Å øke prisen på disse, gjør en trang studentøkonomi enda trangere, og kan være avgjørende for om man har råd til å beholde barnehageplassen, forklarer Aasen-Svensrud videre.Nestlederen viser til studentsamskipnadene har stor handlingsfrihet over hva de vil bruke penger på. Når de velger å tilby studentbarnehager, gir det ifølge meldingen et klart signal.Studentenes Landsforbund har støtte fra SVs Rolf Reikvam i saken.