Optimismen på hell i Norge

Den høye optimismen blant nordmenn kan være i ferd med å snu. Forventningsbarometer viser en nedgang fra 31,7 i 1. kvartal til 27 i november.

Novembermålingen til Forventningsbarometeret viser noe lavere optimisme i husholdningene, selv om den fortsatt ligger på et svært høyt nivå.Den reduserte optimismen gjelder blant annet utsiktene for landets økonomi.

Forventningsbarometeret 2004/2005:
4.kvartal 20041.kvartal 20052.kvartal 20053.kvartal 20054.kvartal 2005
Forventningsbarometeret
(sesong- og trendjustert)30,231,730,929,427
Landets økonomi siste år
3651,643,445,146,5
Landets økonomi neste år
1019,314,820,74,1
Større anskaffelser
38,451,643,748,529,9
Egen økonomi siste år
23,222,220,320,123,6
Egen økonomi neste år
27,627,421,225,122,2
Kilde: Sparebankforeningen
- Den viktigste faktoren til lavere optimisme er renteøkningene fra Norges Bank. Det er dessuten skapt forventninger om at rentenivået skal ytterlige opp i tiden fremover. Som ventet har dette hatt en psykologisk effekt. Etter vår oppfatning er dette en naturlig reaksjon, fordi mange husholdninger vil få mindre å rutte med når renten går opp, sier adm. dir. Arne Hyttnes i Sparebankforeningen i en pressemelding.- Her var det ingen dramatiske endringer, men i forkant av budsjettfremleggelsen kom det signaler om en kursendring i den økonomiske politikken, og det kan ha skapt en del usikkerhet i enkelte grupper og bidratt til å dempe deres optimisme, fortsetter Hyttnes. Fall i forventningene til landets økonomiDenne gangen er det to enkeltindikatorer som særlig bidrar til lavere optimisme. Den ene gjelder forventninger til landets økonomi neste år.- Det er vanskelig å si hva som kan være årsaken til at denne delindikatoren faller så sterkt. Etter vårt syn er det liten grunn til det. Riktignok har det vært et fall på børsen i høst, noe som selvsagt kan ha skapt en viss usikkerhet hos mange. Det er likevel ingen spesielle ting i norsk økonomi som skulle tilsi et kraftig fall i forventningene til landets økonomi. Oljeprisen er fortsatt høy, og selv om renten nå går opp, vil den fortsatt ligge på et lavt nivå. Det går bra for næringslivet, og det er ingen signaler om økning i ledigheten som kan bidra til større usikkerhet, sier Hyttnes i en pressemelding fra Sparebakforeningen.Utsetter større innkjøp Det også en nedgang siden siste måling i andelen som mener at det nå er et gunstig tidspunkt å foreta større anskaffelser. Resultatene i Forventningsbarometeret gir derfor signaler om et mer avdempet forbruk fremover.Dette kan først og fremst slå ut i at man utsetter innkjøp av større kapitalvarer som blant annet bil, og at man venter med å foreta oppussing. Et litt høyere rentenivå enn det man har blitt vant til vil også virke i samme retning. I denne situasjonen synes det fornuftig at husholdningene bygger seg opp en ekstra buffer.Forventningsbarometeret bærer imidlertid ikke bud om noen om dramatiske endringer, og det private forbruket vil således fortsatt ligge på et høyt nivå, avslutter Hyttnes.Mer om dette her.Forventningsbarometeret måler husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, og er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Økonomisk Rapport og TNS Gallup.Målingen ble foretatt i samme uken som Stoltenberg- regjeringen la frem endringene i statsbudsjettet.