Rammet av delingsmodellen?

Skal du som følge av delingsmodellen skatte av inntekter opparbeidet i 2005, og i tillegg av utbytte utbetalt i 2006? HegnarOnline rettet spørsmålet til advokat Gry Nilsen hos Skattebetalerforeningen.

Det har ikke manglet på respons på våre artikler om aksjeskatten. Ett spørsmål vi har fått, er hva som skjer med deg som er "rammet" av delingsmodellen. Skal du som følge av delingsmodellen skatte av inntekter opparbeidet i 2005, og i tillegg betale skatt på utbytte som utbetales i 2006?AS: Siste år 2004Vi rettet spørsmålet til advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.- For AS er siste år med beregning av personinntekt 2004, som beskattes hos aksjonæren i 2005. Overskuddet/resultatet i AS-et i 2005 danner grunnlag for utdeling av utbytte til aksjonæren i 2006. For dette utbytte, som vedtas i 2006, gjelder aksjonærmodellen. Når man snakker om 2006, er det altså med aksjonærens øyne/ståsted, opplyser hun til HegnarOnline.For ansvarlige selskaper (ANS) er siste år med delingsmodell/personinntekt ifølge Nilsen 2005, for både selskap og deltaker.For selvstendig næringsdrivende fortsetter systemet med personinntekt.Hvor finner jeg kostpris? Et annet spørsmål har vært hvor man finner kostprisen på aksjen i et lite AS (hvor i regnskapet eller selvangivelsen).- Normalt er det kjøpesummen som legges til grunn. Ved eget AS er det andel av aksjeinnskudd mm.. Husk å korrigere dette for RISK, opplyser Nilsen til HegnarOnline, og minner om det er den enkelte aksjonær som må holde styr på dette, ikke selskapet.- Dette skal inn i Aksjonærregisteret, avslutter hun.Les flere artikler om aksjeskatten og skatt generelt her.