Så stort er skattekuttet

Professor mener de rød-grønne prøver å skjule hvor stort skattekutt du har fått. Her er den nye marginalskattesatsen på lønn.

LO var ikke imponert over Kristin Halvorsens og de rød-grønnes skatteforslag i 2006-budsjettet.BI-professor Ole Gjems-Onstad mener ifølge Finansavisen at Halvorsen og Jens Stoltenberg prøver å skjule hvor stort kuttet i marginalskattesatser på lønn egentlig er.- Stoltenberg-regjeringen godtar nå det skattereformen fra 1992 bygget på, at marginalsatsen ikke bør være for høy og ikke over 50 prosent. I 2006 blir marginalskattesatsen på lønn 47,8 prosent. Dette forsøker Finansdepartementet å skjule ved å bruke satsen 53,4 prosent. Men da inkluderer man arbeidsgiveravgiften, sier han.Mer "juks" Professoren viser ifølge avisen også til annet "juks" i tallbruken, og tror ikke på provenyet fra utbytteskatten.- Finansministeren gir inntrykk av betydelige skatteskjerpelser for de som tjener mye. Men norske aksjeselskaper har de senere år vært ettertrykkelig tappet for aksjeutbytte før utbytteskatten, sier han.- Sløyfer man disse helt urealistiske antagelsene om at utbyttet blir like stort til tross for 28 prosent skatt, ser man tydelig at redusert toppskatt selvfølgelig er fint for dem som tjener godt, fortsetter han overfor avisen.Flere artikler om skatt finner du her.