Skattesmell for sparere

Du som sparer i garanterte produkter går på en skattesmell neste år.

Vi har i flere artikler omtalt hvordan aksjeskatten blir neste år. Skjermingsmetoden står sentralt i aksjonærmodellen. Denne innebærer at noen få prosent av gevinsten blir skattefri, avhengig av den såkalte skjermingsrenten.Men du som sparer i garanterte spareprodukter, får ingen slik skjerming, opplyser Dagbladet.- Etter vår vurdering hører ikke aksjeindkesobligasjoner inn under aksjonærmodellen, sier Jon Tingvold, avdelingsdirektør i Finansdepartementets skattelovavdeling.Skatteopplegget for neste år omfatter også 65 prosent formuesrabatt for verdipapirfond (85 prosent etter 2006). Men garanterte spareprodukter får ifølge avisen ingen slik rabatt.I tillegg får du ifølge Finansdepartementet ikke fradrag om du selger et garantiprodukt før bindingstiden er omme.Flere artikler om hvordan skatten blir neste år og skatt generelt kan du lese her.