- Skattesvik mot pensjonister

- Vi blir behandlet som annenrangs mennesker, sier Mons Sandnes om Kristin Halvorsens skattesvik.

Pensjonistene er ikke imponert over Pensjonistene er ikke imponert over skatteopplegget til den rød-grønne regjeringen . Stikkord: Minstefradraget. . Stikkord: Minstefradraget. - Stikk i strid med det som ble lovet, er minstefradraget kun økt for arbeidstagere. Løftet som landets én million stemmeberettigede pensjonister fikk gikk ut på at samlet skatte- og avgiftsnivå skulle tilbake til 2004-nivå, noe som igjen ville ført til større likhet mellom lønnsmottagere og pensjonister. I stedet har de gjort det stikk motsatte - noe som vil føre til enda større skjevheter, sier leder i Norsk Pensjonistforbund Mons Sandnes ifølge Pressekontoret.De rød-grønne øker satsen i minstefradraget for lønnsmottagere fra 31 til 34 prosent, og hever den øvre grensen fra 57.400 til 61.100 kroner. Minstefradraget for pensjonsinntekter holdes reelt sett uendret på 24 prosent og en øvrig grense på 51.100 kroner.- Dette oppleves som et stort løftebrudd. Endringene vil føre til at pensjonistene nok en gang vil få mindre skattelette enn hva arbeidstagere gjør. Vi vil ikke sitte og se på at vi blir behandlet som annenrangs mennesker, sier Sandnes.Flere skattesaker på HegnarOnline finner du her.