Skjerpings i NextGenTel

Kundeservice er viktig. Det ser endelig ut til å ha nådd ledelsen i NextGenTel.

NextGenTel har hatt betydelige utfordringer innen kundeservicefunksjonen i høst. Nå ønsker ledelsen å ta kundene på alvor. NextGenTel har hatt betydelige utfordringer innen kundeservicefunksjonen i høst. Nå ønsker ledelsen å ta kundene på alvor. - En rekke avhjelpende tiltak er iverksatt for å sette NextGenTel i stand til å levere de beste produktene til alle våre kunder, med kundeservice som kundene kan være fornøyd med. Blant annet er bemanningen økt, en rekke rutiner er gjennomgått og endret, kundene er gitt enda flere muligheter til selv å kunne utføre endringer på vår web (www.kundesider.no), og det gjøres stadige forbedringer for å gjøre informasjonen både enklere og tydeligere, skriver selskapet i en melding.NextGenTels hevder at ventetiden på telefon skal være kraftig redusert de seneste ukene, samtidig som skriftlige henvendelser løses nå normalt innenfor samme døgn de blir mottatt.