Slik blir tomteskatten

Får du virkelig 48 prosent skatt når du selger tomt neste år? Svaret har også relevans for deg som kjøper en leilighet for oppussing og salg.

De siste dagene har vi fått flere spørsmål fra lesere som lurer på om de fra nyttår får 48 prosent skatt på inntektene på tomten de selger. Vi ringte advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen for å få en oppklaring.- For privatpersoner som for eksempel skiller ut en tomt fra eiendommen sin, og selger for å oppnå en verdistigning, er det ingen endring verken i 2005 eller 2006. Altså 28 prosent skatt, sier hun til HegnarOnline.Derimot blir det 48 prosent skatt for de som selger tomter "i næring", typisk bønder og grunneiere.- Her får alle personinntekt fra 2006, selv om de har satt bort driften, og ikke er aktive selv, fortsetter Nilsen.Gjort noe med tomten?Og det store spørsmålet da er hvor grensen går mellom privat og næring.- Dette kan man ikke si på 1-2-3, vurderinger gjøres fra tilfelle til tilfelle. Men generelt er det slik at det veldig fort blir næring så fort man begynner å opparbeide tomten, gjøre noe med den, sier Nilsen til HegnarOnline.Dermed kan du heller ikke regne med å slippe unna med 28 prosent skatt dersom du kjøper en leilighet for å pusse den opp, og så selge.- Meningsløst med AS Når det gjelder organisering av virksomheten, kommer det først og fremst an på inntekten. For privatpersoner gjelder imidlertid ett klart råd.- Eier du noen tomter privat, og driver småskala, må du ikke etablere AS. Da får du jo bare mer skatt. Først i AS-et, og så når du tar ut. Og det er meningsløst, avslutter Nilsen.Flere saker om skatt finner du her.