Tjener du mye?

- Betimelig å reversere skattelettelsen på de virkelig høye inntektene, sier YS-leder Randi Bjørgen.

YS-leder Randi Bjørgen har tidligere YS-leder Randi Bjørgen har tidligere gått ut og støttet hovedlinjene i hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens skatteforslag. Men 100 prosent fornøyd er hun ikke. . Men 100 prosent fornøyd er hun ikke. - Det er riktig at vi i realiteten får skattelette for høyinntektsgruppene. De lettelsene må man imidlertid se i sammenheng med skatteøkningen på kapital. Det kan likevel være betimelig å reversere lettelsen som er gitt på de virkelig høye inntektene, til fordel for andre områder, sier hun ifølge en pressemelding.- For å få gjennomført den skattereformen vi vil ha og som Stortinget har vedtatt, mener vi at noe av effekten må tolereres. Det vil for øvrig være viktig at man fortsatt ser på mekanismer for å få enda mer rettferdig beskatning på kapital, legger Bjørgen til.