Tjener du over en million?

Slik blir skattelettelsen for deg med millionlønn uten utbytte.

SSB har på anmodning fra VG rangert Norges befolkning etter hvor store lønnsinntektene er. Tallene viser at 13.304 personer hadde lønnsinntekter på over én million i 2003. Av disse var det drøyt halvparten som ikke mottok aksjeutbytte. SSB har på anmodning fra VG rangert Norges befolkning etter hvor store lønnsinntektene er. Tallene viser at 13.304 personer hadde lønnsinntekter på over én million i 2003. Av disse var det drøyt halvparten som ikke mottok aksjeutbytte. Med de rød-grønnes opplegg vil disse få toppskattelettelser uten å rammes av utbytteskatt.- Dette gir et feilaktig inntrykk. Dette er de få heldige. Det er 40-50.000 skattytere som har over én million i (samlet) inntekt. Av disse er det ca. 15 prosent som kun har lønnsinntekt fra arbeid, sier statssekretær Roger Sandum i Finansdepartementet.Gitt en snittlønn for lønnsmillionærene på 1,25 millioner, vil de ifølge avisens skattekalkulator få en lettelse på 25.884 kroner hver.Finansdebatten om statsbudsjettet holder på i Stortinget i skrivende stund.Les flere saker om skatt her.