Vi har i flere artikler denne høsten omtalt en rekke av konsekvensene av det nye skatteregimet som trer i kraft fra nyttår. Og da spesielt for privatpersoner som eier fast eiendom. Nettopp dette var et av temaene på dagens seminar i regi av Eiendomsnytt. Advokat Morten Fjermeros og advokatfullmektig Finn Backer-Grøndahl fra Advokatfirma Thommessen gjorde greie for mulige tilpasninger for eiendomsbesittere.
Mens det i år er 28 prosent skatt for alle, blir det fra og med neste år skilt mellom såkalt passiv kapitalforvaltning og virksomhet (foretaksmodellen) - slik vi omtalte det .De som driver i mindre målestokk defineres som passive kapitalforvaltere, og får - som i år - 28 prosent skatt. De som driver i større målestokk får personinntekt - og dermed 48 prosent skatt. Det vil si: 28 prosent, pluss toppskatt og trygdeavgift.Toppskatten og trygdeavgiften justeres for et skjermingsfradrag. Skjermingsrenten for 2006 er 2,9 prosent. Grensen mellom mindre og større målestokk går - for utleie for boligformål - ved fem leiligheter eller mer, og ved 500 kvadratmeter eller mer for næringsformål. Uttalelser fra Skattedirektoratet tyder på at man vil se så kategorisk på det, men Fjermeros mener det bør bli lagt mer skjønn til grunn, og trakk frem 400 kvadratmeter i Bogstadveien og 600 kvadratmeter på Ringsaker som et eksempel.Skal førstnevnte uansett beskattes med 28 prosent, og sistnevnte uansett med 48 prosent?Det store spørsmålet for de som ligger an til å få personinntekt, blir dermed hvordan man skal slippe unna 48 prosent skatt. Fjermeros anbefaler å omdanne virksomheten til AS.- På denne måten får du skattemesig kontinuitet. Hvis man ikke trenger pengene, men vil la de stå, er dette et greit alternativ. Dette kan gjennomføres innen juli neste år, med virkning fra og med 1. januar, sa han.Etter omdannelsen til AS oppretter du et holdingselskap, i tråd med den såkalte overgangsregel E i skatteloven.- Men dette må gjennomføres i år, så du har tidsnød, la Fjermeros til.Ifølge advokaten er det også en mulighet å opprette et såkalt "skyggekonsern", via en fusjon. Dette kan gjennomføres i 2006.En siste mulighet er naturligvis å selge i år, med 28 prosent skatt.- Men husk at eiendommen må leveres i 2005, understreket Fjermeros.Det vil si at dokumentene må sendes til tinglysing før nyttår.