Fondsanalytikerne i Morningstar slapp i dag sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av november.Flere endringer er gjort den siste måneden. Fire fond er oppgradert, fem nedgradert.
Oppgradert:Nedgradert:
Danske Fund Norge Vekst (fra 4-er til 5-er)Abn Amro Aktiv (fra 2-er til 3-er) Handelsbanken Norge (fra 1-er til 2-er)RF Plussfond (fra 1-er til 2-er) Delphi Vekst (fra 2-er til 1-er)Nordea Avkastning (fra 2-er til 1-er)Nordea Aksjepensjon (fra 3-er til 2-er)Nordea Kapital (fra 3-er til 2-er)Kaupthing Norge (fra 5-er til 4-er)