Fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS har 30. november kjøpt 4.100 grunnfondsbevis i Fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS har 30. november kjøpt 4.100 grunnfondsbevis i , opplyses det i en børsmelding i dag. Etter kjøpet eier fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning til sammen 42.850 grunnfondsbevis, tilsvarende 5,36 prosent av utestående grunnfondsbevis. , opplyses det i en børsmelding i dag. Etter kjøpet eier fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning til sammen 42.850 grunnfondsbevis, tilsvarende 5,36 prosent av utestående grunnfondsbevis. Flaggemeldingen kommer lovlig sent.