I sin seneste markedsrapport registrerer partner og forvalter Hogne Tyssøy i Holberg Fondene at investeringstakten i energisektoren bare ser ut til å øke. Ut fra det kan han peke på to viktige "drivere". I sin seneste markedsrapport registrerer partner og forvalter Hogne Tyssøy i Holberg Fondene at investeringstakten i energisektoren bare ser ut til å øke. Ut fra det kan han peke på to viktige "drivere". - Aktiviteten i norsk oljenæring vil gå mot nye høyder i årene som kommer. Over tid vil dette, sammen med økte globale energi-investeringer bidra til å bringe bedre balanse i energimarkedene, skriver Tyssøy.Forvalteren av Holberg Norge har nå hovedfokus på forventede utviklingstrekk i 2006.- Fortsatt høye, men volatile energipriser, litt høyere inflasjon, noe høyere kortrenter, god helsetilstand i næringslivet og en utflating av inntjeningsveksten, gjør 2006 til et utfordrende og spennende år for aksjeinvestorer på Oslo Børs, fortsetter han.Holberg Norge hadde per utgangen av november steget 66 prosent i 2005, 35 prosentpoeng mer enn fondsindeksen, som fondet måler seg mot. Fondet har slått referanseindeksen hvert år siden etablering i desember 2000.