KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier, går det frem av en pressemelding. KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier, går det frem av en pressemelding. - De syv klasebombeprodusentene som Petroleumsrådet ekskluderte i høst er nå tatt ut av porteføljene, slik vi tidligere har varslet, sier Cornelia Moseid, rådgiver for etikk og samfunnsansvar i KLP.Videre er fire nye selskaper ekskludert på grunn av etiske normbrudd. Tre av dem knyttes til brudd på menneskerettighetene, det siste til korrupsjon og uetisk forretningsførsel. I alt er 31 selskaper ekskludert i KLPs porteføljer.På den annen side er tre selskaper tatt inn igjen i det gode selskap etter flere års fravær: Coca Cola, Unilever og Sanyo.- Coca Cola Norge tok kontakt med oss i fjor vinter, og lurte på hva de kunne bidra med for å få saken løst. Med hjelp fra Coca Cola Norge, ble en god dialog med hovedkontoret i Atlanta endelig opprettet. Det er med stor tilfredshet vi ser at det ytre presset fra investorer, samt internt påtrykk, medfører både strukturelle og strategiske endringer i Coca Colas håndtering av arbeidslivsrelasjoner, sier Moseid videre ifølge meldingen.Blant selskapene på KLPs svarteliste per i dag finner vi Basf, Chevron, Du Pont, Lockheed Martin, Encaca, Exxon Mobil, Halliburton, Kerr McGee, Altria Group, Marriott, Repsol, Swedish Match, Wal-Mart og Yahoo!