Ble 5.000 kroner rikere

Andelseiere i aksjefond tjente gode penger i januar.

Personlig økonomi

Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at verdien av nordmenns aksjefondsandeler steg fem milliarder kroner i januar 2006, tilsvarende 5.000 kroner og seks prosent avkastning for gjennomsnittsnordmannen med andeler i aksjefond. Ferske tall fra Verdipapirfondenes Forening viser at verdien av nordmenns aksjefondsandeler steg fem milliarder kroner i januar 2006, tilsvarende 5.000 kroner og seks prosent avkastning for gjennomsnittsnordmannen med andeler i aksjefond. Norske privatpersoner nettotegnet aksjefond for 56 millioner kroner i januar, i den tredje strake måneden med en positiv nettotegning.- Selv om nettotegningen i januar var beskjeden gir tallene for de tre seneste månedene grunn til å tro at nordmenn er i ferd med å vende tilbake i aksjefond igjen. Når vi anbefaler å inngå månedlige spareavtaler i aksjefond er det blant annet for å få en høyere avkastning på sparepengene enn det banken tilbyr, samtidig som månedlig sparing effektivt reduserer risikoen, sier foreningens leder Lasse Ruud i en pressemelding.Samtidig ble det i januar innløst rentefond for netto 3,6 milliarder kroner. Nettotegningen i rentefond i fjor endte på 25 milliarder kroner.- Størstedelen av nettotegningen i desember skyldes nok at verdipapirfond gav 35 prosent rabatt i formuesskatten i 2005. Innløsningene i januar utgjør bare 15 prosent av tegningen i desember, noe vi ser oss rimelig tilfreds med. Jeg tror den lave reverseringen skyldes at rentefond gir en avkastning på linje med de beste bankrentene og at rabatten i formuesskatt opprettholdes for 2006, men da redusert til 20 prosent, fortsetter Ruud.

Nyheter
Næringsliv