Du kan få lavere lønnstillegg

Den obligatoriske tjenestepensjonen kan fort føre til at du får et lavere lønnstillegg i år.

Personlig økonomi

I en undersøkelse Perduco har gjort for Storebrand blant 2.000 norske bedriftsledere fra hele landet, svarte ifølge Pressekontoret nær 44 prosent at den obligatoriske tjenestepensjonsordningen vil føre til redusert lønnstillegg for de ansatte.Drøyt ti prosent var fortsatt usikre på effekten på lønnsoppgjøret.- For de bedrifter som ikke allerede har en tjenestepensjon, vil den nye ordningen medføre en ny kostnad. Det er derfor ikke overraskende at mange bedrifter ønsker å se innføringen av tjenestepensjon i sammenheng med lønnsoppgjøret. Fra bedriftsledernes side er det viktig at lønnsmottakerne er oppmerksomme på at de nå får en pensjonsordning i tillegg til lønnen, sier spesialrådgiver Knut Dyre Haug i Storebrand.Syv av ti spurte var positive til å betale tjenestepensjon for sine ansatte. Lovfestet minstekrav er to prosent av lønnen. 70 prosent sier de de vil holde seg til dette, mens hver fjerde virksomhet med mer enn 100 ansatte vil betale mer. Altså kan mange arbeidstagere vente seg en bedre pensjon enn hva loven krever.- I fremtiden tror vi flere bedrifter vil øke prosentsatsen, og at tjenestepensjon vil bli et attraktivt konkurransefortrinn både i lønnsforhandlinger og ved nyansettelser, fortsetter Dyre Haug.

Nyheter
Næringsliv