Jumboen Folketrygdfondet

- Det er helt greit å være i enden av skalaen. Det er bare det at vi er i feil ende, sier Folketrygdfond-direktør.

Personlig økonomi

Ifølge DN hadde Folketrygdfondet dårligere aksjeavkastning enn de største norske aksjefondene i fjor. Ifølge DN hadde Folketrygdfondet dårligere aksjeavkastning enn de største norske aksjefondene i fjor. - Det er helt greit å være i enden av skalaen. Det er bare det at vi er i feil ende, sier aksjedirektør Nils Bastiansen i Folketrygdfondet.Avkastningen på den norske aksjeporteføljen ble nærmere 32 prosent, mens hovedindeksen steg over 40 prosent.- Det skyldes vår risikoprofil. I dårlige år kommer vi veldig godt ut sammenlignet med andre fond, men i svært gode år, som vi har hatt de siste tre årene, ligger vi litt etter. Når vi ser på et lengre perspektiv, fem eller ti år, ligger vi i riktig del av skalaen. Da er vi også bedre enn hovedindeksen, sier konstituert direktør Lars Tronsgaard til DN.- Med en aksjeportefølje på over 50 milliarder kroner kan ikke Folketrygdfondet over natten snu porteføljen, slik mindre fond kan. Vi må derfor ha en annen risikoprofil. Det er den eneste måten vi kan operere på, sier Tronsgaard.

Nyheter
Børs