Slik kuttes utbytteskatten

Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen om hvordan selskaper kan kutte utbytteskatten for sine aksjonærer.

Personlig økonomi

Dropp ordinært utbytte, og hold en ekstraordinær generalforsamling i år som vedtar å betale ut i stedet. På den måten kan selskaper kutte skatten for sine personlige, norske aksjonærer, skriver DN.- Grunnen er at metoden ikke påvirker skjermingsgrunnlaget. Dette får betydning både for fradrag før senere skattlegging av utbytte, og for verdi som legges til grunn når aksjer selges, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.Foreningen har ifølge avisen fått henvendelse fra flere medlemmer om det ville bli ansett som illojalt av skattemyndighetene hvis man vedtok ekstraordinære utbytter, og ba Finansdepartementet uttale seg.Svarbrevet foreningen fikk fra departementet tolkes som at man ikke har til hensikt å gripe inn mot metoden, sier Nilsen til avisen.

Nyheter
Næringsliv