Mobilskatt opp i Stortinget

Frp vil fjerne mobilskatten. Her er forslaget som legges frem for Stortinget.

Personlig økonomi

Vi har de siste dagene hatt flere artikler om den nye mobilskatten. Nå fremmer stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein fra Frp et dokument 8-forslag om endring i reglene. Vi har de siste dagene hatt flere artikler om den nye mobilskatten. Nå fremmer stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein fra Frp et dokument 8-forslag om endring i reglene. - Stortinget ber regjeringen utforme nye forskrifter og retningslinjer for bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester (mobiltelefon, internett) betalt av arbeidsgiver som unntar arbeidstager for beskatning for en årlig kostnad på inntil 12.000 for ett kommunikasjonsmiddel, og inntil 15.000 kroner samlet for to eller flere kommunikasjonsmidler. Kostnader utover dette må dokumenteres som arbeidsrelaterte dersom de ikke skal beskattes, heter det i forslaget.I forslaget peker Frp-duoen på "det uheldige" med at det ikke skilles mellom tilfeller der det faktisk er i arbeidsgivers interesse at arbeidstager er tilgjengelig på telefon, og man betraktet under ett ikke kan si at det er snakk om en faktisk fordel.Det vises også til sterke reaksjoner fra flere interesseorganisasjoner.- Disse mener endringen vil kunne medføre at arbeidstagere legger igjen mobiltelefonen på jobb for å unngå beskatning, med den følge at samfunnsnyttige oppgaver står i fare. Ett eksempel kan være polititjenestemenn som legger igjen telefonen for å unngå beskatning, mens arbeidsgiver er avhengig av å få tak i dem for evt. utrykning, skriver Hagesæter og Leirstein.Evt. nye forskrifter og retningslinjer blir ifølge forslaget gitt tilbakevirkende kraft for hele 2006 og legges frem for Stortinget til orientering senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2006.

Nyheter
Næringsliv